Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - a Madarász Attila Gusztáv egyéni vállalkozó (55878904) - a továbbiakban: Szolgáltató - által a www.ruhatarmester.hu weboldalon keresztül nyújtott tartalomszolgáltatási, valamint elektronikus kereskedelmi és bérbeadási szolgáltatásokat igénybe vevő - a továbbiakban: Vevő - jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.ruhatarmester.hu weboldalon keresztül történik.


Vállalkozási adatok:

Madarász Attila Gusztáv egyéni vállalkozó

Székhely: 1125 Budapest, Kikelet utca 57.

Nyilvántartási szám: 55878904

Adószám: 57265504-2-43

Bsz.: 16200151-18562604

Telefonszám: +36 30 380 69 88

E-mail: attila@ruhatarmester.hu

Ajánlatkérés és megrendelés

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi és bérbeadási szolgáltatásra, amely a www.ruhatarmester.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) történt kapcsolatfelvételt követően valósul meg.


A weboldalon a vásárlás és a bérlés a kapcsolatfelvételt követő egyedi árajánlat elfogadásával valósulhat meg. Árajánlat a következő módokon kérhető:

  • a weboldalon egy ajánlatkérési űrlap kitöltésével
  • a weboldalon kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével
  • e-mail küldésével
  • telefonos megkereséssel

A weboldal megtekintése és árajánlat kérése minden felhasználó számára regisztráció nélkül tehető meg. A weboldalon történő árajánlat kérésekor kizárólag a név és az e-mail cím adatok megadása kötelező az ajánlat megküldésének céljából. A rendelésről a Vevő először egy automatikus választ, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az ajánlatkérés beérkezett a Szolgáltatóhoz. Amennyiben a Vevő a megrendelésétől számított 1 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, célszerű felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval, mert elképzelhető, hogy ajánlatkérése technikai okok miatt nem érkezett be a rendszerbe. Az ajánlatkérésre a Szolgáltató lehetőség szerint 24 órán belül egyedi árajánlatot küld. A megrendelés az egyedi árajánlatban foglalt feltételek szerint történhet meg.

A megvásárolt és bérelt termékek kiszállítása, telepítése és bontása előre egyeztetett időpontban kérhető a megrendeléskor az egyedi árajánlatban megadott feltételekkel. A szállítást, telepítést, bontást a Szolgáltató saját maga, vagy megbízott alvállalkozója végzi el. A Vevő köteles elegendő helyet biztosítani, hogy a termékeket biztonságosan be lehessen vinni a helyszínre. Átvételkor a Vevő köteles gondosan ellenőrizni a termékek minőségét, valamint a leszállított darabok mennyiségét. A Vevő a szállítási okirat aláírásával igazolja a termékek megfelelőségét és darabszámát.

A termékek személyes átvételére-visszaadására is mód van, előre egyeztetett helyszínen és időpontban.

Elállás, szavatosság, jótállás

A Szolgáltató a standard termékeinek vásárlására elállási jogot biztosít a Vevő számára, annak ellenére is, hogy erre csak lakossági vásárlók esetében lenne törvényi kötelezettsége. Az elállás feltételeit az egyedi árajánlat tartalmazza. Egyedi gyártás és bérlés esetén elállási jog nem érvényesíthető.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő szavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A szavatossági igény érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, vagy a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Szolgáltató az értékesített termékekre jótállást vállal az egyedi árajánlatban megadott feltételek szerint. A jótállási igényét a Vevő a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel útján érvényesítheti.


A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a weboldalán megjelenő adatok és termékleírások a lehető legpontosabbak legyenek. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációnak tekintendőek, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

Adatok kezelése

A Szolgáltató a megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vevőktől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. A Szolgáltató ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.


A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Szerzői jogok

A weboldal teljes egészére, így minden megjelenő tartalomra (szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem vonatkozik. Ennek megfelelően a tartalmak további felhasználása, másolása, terjesztése kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.

Engedély nélküli felhasználás, terjesztés jogi eljárást von maga után, amelynek alapja nettó 10.000 Ft/szó, vagy/és nettó 100.000 Ft/kép.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az ide vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók. A Felek törekednek a vitás kérdéseket egymás között rendezni, érdekeik kölcsönös figyelembevételével. A Felek az esetleges jogviták rendezésére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.


Jelen ÁSZF hatálya: 2022. szeptember 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig